Thông tin vé xe ngày lễ 30/4/2021

NhaXeKhach - Kênh du lịch và xe khách Việt Nam

Lịch nghỉ lễ 30/4 

Theo khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ sau:

– Ngày Chiến thắng 30/4 nghỉ 1 ngày.

– Ngày Quốc tế lao động 1/5 nghỉ 1 ngày.

Tuy nhiên, ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế lao động (1/5) của năm 2021 rơi vào thứ sáu và thứ bảy nên căn cứ vào khoản 3 Điều 111 BLLĐ năm 2019, nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Đồng nghĩa với đó, người lao động làm việc theo chế độ nghỉ thứ bảy, chủ nhật sẽ được nghỉ bù vào thứ hai của tuần tiếp theo.

Như vậy, trong dịp lễ này, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 30/4/2021 đến hết ngày 3/5/2021.

Giá vé xe khách dịp lễ 30/4

Tuyến đường Nhà xe Giá vé Thời gian áp dụng
Buôn Mê Thuột – Nha Trang

Buôn Mê Thuột – Gia Lai

Rạng Đông Không tăng giá vé
Thịnh Phát – Tuấn Anh Không tăng giá vé
Sài Gòn – Cam puchia 15 SH Co.Ltd Chưa có giá chính thức
Danh Danh Không tăng giá vé
Phương Heng Không tăng giá vé
Sài Gòn – Tây Ninh  Lê Khánh Chưa có giá chính thức
Sài Gòn – Đà Lạt Phong Phú Sài Gòn – Đà Lạt

Phòng đôi: 1.000.000 VNĐ/vé

Phòng đơn: 450.000 VNĐ/vé

Đà Lạt – Sài Gòn

Phòng đôi: 1.000.000 VNĐ/vé

Phòng đơn: 450.000 VNĐ/vé

Sài Gòn – Đà Lạt: 29/4 – 1/5/2021

Đà Lạt – Sài Gòn: 1/5 – 3/5/2021

Nguyễn Kim Phòng đơn: 550.000 VNĐ/vé

Phòng ghép: 910.000 VNĐ/vé

Phòng đôi: 980.000 VNĐ/vé

Kumho Samko Chưa có giá chính thức
Xe Nhà Sài Gòn – Đà Lạt: 500.000 VNĐ/vé 29/4 – 30/4/2021
Đà Lạt – Sài Gòn:

500.000 VNĐ/vé

1/5 – 3/5/2021
Trọng Minh 350.000 VNĐ/vé Sài Gòn – Đà Lạt: 29/4 – 1/5/2021

Đà Lạt – Sài Gòn: 1/5 – 2/5/2021

Sài Gòn – Bảo Lộc BLao Tour 250.000 VNĐ/vé 29/4 – 2/5/2021
Sài Gòn – Gia Lai Sáu Bản Chưa có giá chính thức
Đức Đạt Chưa có giá chính thức
Bảy Lang Chưa có giá chính thức
Kính Diên Hồng Chưa có giá chính thức
Gia Phúc – Gia Lai Chưa có giá chính thức
Thuận Tiến Chưa có giá chính thức
Thuận Ý Chưa có giá chính thức
Vương Tấn Dũng Chưa có giá chính thức
Lê Cương Chưa có giá chính thức
An Phát Chưa có giá chính thức
Sài Gòn – Vũng Tàu Anh Quốc Limousine Không tăng giá vé
Hoa Mai Chưa có giá chính thức
Huy Hoàng (Vũng Tàu) Từ 170.000 VNĐ/vé
Phát Lộc An Chưa có giá chính thức
Thành Vinh (Vũng Tàu) Chưa có giá chính thức
AVIGO Chưa có giá chính thức
Thiên Phú Chưa có giá chính thức
Hưng Phát (Vũng Tàu) Chưa có giá chính thức
Buôn Mê Thuột – Đà Nẵng Cao Nguyên (Buôn Mê Thuột) Chưa có giá chính thức
Sài Gòn – Nha Trang Liên Hưng Không tăng giá vé
Khanh Phong Xe giường nằm 38 chỗ WC: 250.000 VNĐ/vé

Limousine 20P WC: 500.000 VNĐ/vé

Limousine 32 Chỗ WC: 300.000 VNĐ/vé

28/4/2021
Xe giường nằm 38 chỗ WC: 300.000 VNĐ/vé

Limousine 20P WC: 650.000 VNĐ/vé

Limousine 32 Chỗ WC: 380.000 VNĐ/vé

Limousine 20P WC (VIP Sáng): 500.000 VNĐ/vé

Limousine 32 Chỗ – WC (VIP Sáng): 280.000 VNĐ/vé

29/4 – 30/4/2021
Quang Hạnh Chưa có giá chính thức
Phúc An Express Sài Gòn – Nha Trang

Xe thường: 360.000 VNĐ/vé

Limousine 22 phòng: 700.000 VNĐ/vé

Sài Gòn – Ninh Diêm, Ninh Hòa

Xe thường: 380.000 VNĐ/vé

Limousine 22 phòng: 720.000 VNĐ/vé

Trà Lan Viên Sài Gòn – Nha Trang

Xe 42 giường: 350.000 VNĐ/vé

Xe 30, 31 giường: 550.000 VNĐ/vé

Xe VIP 21 phòng: 800.000 VNĐ/vé

Nha Trang – Sài Gòn

Xe 42 giường: 350.000 VNĐ/vé

Xe 30, 31 giường: 550.000 VNĐ/vé

Xe VIP 21 phòng: 800.000 VNĐ/vé

Sài Gòn – Nha Trang: 28/4 – 29/4/2021 và chuyến 8h ngày 30/4/2021

Nha Trang – Sài Gòn: 2/5/2021

Xe Nhà Sài Gòn – Nha Trang

Xe thường: 300.000 VNĐ/vé

Xe VIP: 560.000 VNĐ/vé

28/4/2021
Sài Gòn – Nha Trang

Xe thường: 350.000 VNĐ/vé

Xe VIP: 650.000 VNĐ/vé

29/4/2021
Sài Gòn – Nha Trang

Xe thường: 300.000 VNĐ/vé

Xe VIP: 560.000 VNĐ/vé

30/4/2021
Nha Trang – Sài Gòn Khanh Phong Xe giường nằm 38 chỗ WC: 300.000 VNĐ/vé

Limousine 20 phòng WC: 650.000 VNĐ/vé

Limousine 32 Chỗ WC: 380.000 VNĐ/vé

Limousine 20P WC  (VIP Sáng): 500.000 VN/vé

Limousine 32 Chỗ (VIP Sáng): 280.000 VNĐ/vé

2/5 – 3/5/2021
Xe Nhà Nha Trang – Sài Gòn

Xe thường: 300.000 VNĐ/vé

Xe VIP: 560.000 VNĐ/vé

1/5/2021
Nha Trang – Sài Gòn

Sài Gòn – Nha Trang

Xe thường: 350.000 VNĐ/vé

Xe VIP: 650.000 VNĐ/vé

2/5/2021
Nha Trang – Sài Gòn

Xe thường: 300.000 VNĐ/vé

Xe VIP: 560.000 VNĐ/vé

3/5/2021
Sài Gòn – Kon Tum Long Vân Chưa có giá chính thức
Minh Quốc Không tăng giá vé
Việt Tân Không tăng giá vé
Phượng Thu Chưa có giá chính thức
Sài Gòn – Buôn Mê Thuột Kim Anh Chưa có giá chính thức
Loan Sáng Chưa có giá chính thức
Long Vân Limousine Chưa có giá chính thức
Thái Sơn Không tăng giá vé
Tiến Oanh Không tăng giá vé
Anh Thư (Buôn Hồ) Chưa có giá chính thức
Nguyên Dịu Chưa có giá chính thức
Minh Anh Chưa có giá chính thức
Lục Mão Chưa có giá chính thức
Nam Nguyên Chưa có giá chính thức
Buôn Mê Thuột – Nha Trang Hương Khuê Không tăng giá vé
Gia Lai – Quy Nhơn Tuấn Anh (Gia Lai) Không tăng giá vé
Đà Nẵng – Gia Lai Anh Vũ (Gia Lai) Chưa có giá chính thức
Đà Nẵng – Buôn Mê Thuột Cúc Tùng (Đà Nẵng) Chưa có giá chính thức
Nha Trang – Đà Lạt Cát Thiên Hải Nha Trang <> Đà Lạt: 259.000 VNĐ/vé
Đà Lạt – Nha Trang Xe Nhà 230.000 VNĐ/vé 30/4 – 3/5/2021
Khanh Phong Chưa có giá chính thức
Nha Trang – Quy Nhơn

Nha Trang – Phan Rang

Cát Thiên Hải Nha Trang <> Quy Nhơn: 299.000 VNĐ/vé

Nha Trang <> Phan Rang: 219.000 VNĐ/vé

Đà Lạt – Mũi Né

Đà Lạt – Sài Gòn

An Phú Travel Đà Lạt – Mũi Né: Không tăng giá vé

Đà Lạt – Sài Gòn: 350.000 VNĐ/vé

Sài Gòn – Cam Ranh Gia Phúc – Cam Ranh Xe thường: 360.000 VNĐ/vé

Xe VIP: 580.000 VNĐ/vé

Sài Gòn – Cam Ranh: 29/4 – 30/4/2021

Cam Ranh – Sài Gòn: 1/5 – 3/5/2021

Hòa Thuận Anh Xe thường: 270.000 VNĐ/vé

Limousine 22 phòng: 450.000 VNĐ/vé

Limousine 32 giường: 300.000 VNĐ/vé

Sài Gòn – Mũi Né Nam Á Châu Limousine Limousine 9 chỗ: Từ 250.000 VNĐ/vé

Limousine 18 chỗ: 350.000 VNĐ/vé

ADT Limousine Không tăng giá vé
Bình Dương – Đà Lạt Thanh Bình Xanh Không tăng giá vé
Sài Gòn – Phan Thiết Trung Nga 210.000 VNĐ/vé 28/4 đến 2/5/2021
Sài Gòn – Phú Yên Bình Phương Sài Gòn – Phú Yên: 290.000 VNĐ/vé 29/4 – 30/4/2021
Phú Yên – Sài Gòn: 290.000 VNĐ/vé 2/5 – 3/5/2021
Sài Gòn – Phan Rang Hoàng Nhân 240.000 VNĐ/vé
Tân Hoàng Anh 240.000 VNĐ/vé 29,30/4 và 1,2/5/2021
Thiện Trí Xe 40 giường: 290.000 VNĐ/vé

Xe 34 giường: 370.000 VNĐ/vé

Xe 22 phòng: 520.000 VNĐ/vé

An Anh Limousine Xe 40 giường: 280.000 VNĐ/vé

Xe 34 giường: 350.000 VNĐ/vé

Xe 22 phòng: 540

Một số lưu ý khi đặt vé

  • Tình trạng khách du lịch ở những ngày này rất đông, nếu bạn có nhu cầu du lịch xa với gia đình nên đặt vé trước để đảm bảo có xe tốt và vị trí tốt.
  • Nên đặt vé online để tránh việc chen chúc mua vé tại các phòng vé.
  • Nên đặt luôn cả vé khứ hồi để đảm bảo một chuyến đi thuận lợi với lịch trình của bản thân và gia đình.
  • Giao thông ngày Lễ thường đông đúc, để tránh tình trạng trễ chuyến xe, hành khách vui lòng có mặt tại văn phòng nhà xe hoặc điểm đón của nhà xe trước 30 phút.

 

Tham khảo thêm ĐẶT SỚM GIÁ HỜI – DEAL HOT 30/4, GIẢM ĐẾN 140K

Tải ngay App NhaXeKhach để tận hưởng nhiều tiện ích độc đáo cho chuyến đi trọn vẹn hơn

Xem thêm thông tin vé các hãng xe và đặt vé với giá thấp nhất tại NhaXeKhach